Gestaltterapi

För hela dig, hela livet.

När du längtar efter förändring men inte vet hur du ska komma vidare kan det vara både befriande och utvecklande att ta hjälp av en erfaren samtalspartner som kan hjälpa dig att reda ut tankarna, få nya perspektiv och hitta vägen fram.

Gestaltterapin kan passa dig som till exempel vill:
- få stöd under en svår period i livet
- lära dig att hantera stress och höga prestationskrav
- stärka din självkänsla; inte styras av vad andra tycker och tänker
- bearbeta händelser som ger psykiska/fysiska symptom idag
- reda ut tankar och känslor för att kunna fatta ett viktigt beslut
- få ut mer av dina relationer, privat och på jobbet
- utvecklas och lära känna dig själv närmare

Arbetssätt
I gestaltterapin arbetar vi med det utforskande samtalet som bas, med stor nyfikenhet på vad som gömmer sig bakom orden. För att nå det som finns på djupare nivåer kan vi på olika vis rikta uppmärksamheten mot kroppsförnimmelser och rörelser liksom känslor, bilder och tankar. Vi kan också pröva olika övningar som t ex målning, rollspel och guidningar. Läs mer om Gestaltterapin och arbetssättet.

Jag finns med både som professionell terapeut och medmänniska och anpassar mig till ditt tempo och dina behov. Beroende på situationen kan jag vara både stöttande och utmanande. När jag ser det som relevant kan jag föra in olika teorier och modeller för att ge dig en referensram och möjlighet att kunna förstå dig själv ännu bättre. För att stötta processen integrerar jag ofta element från Somatic Experiencing

Hur går det till?
I det första orienterande samtalet bildar jag mig en uppfattning om och hur jag kan hjälpa dig, och du känner efter om jag känns "rätt" för dig. Du berättar om din livssituation, dina förutsättningar och vad det är du vill jobba med i terapin. Jag berättar om arbetssättet och ramarna; du får förstås också gärna ställa alla möjliga och omöjliga frågor till mig, allt för att kunna känna efter om du får det förtroende för mig som är nödvändigt för att terapin ska fungera.

När vi överenskommit en fortsättning träffas vi sedan över en kortare eller längre period, vanligen 1-1,5 tim varje eller varannan vecka. Vi utvärderar och anpassar terapin löpande för att säkerställa att den är meningsfull och överensstämmer med dina behov. När det är dags att avsluta ägnar vi minst ett samtal till det, lite beroende på hur det känns och under hur lång tid vi har träffats. 

Hör av dig för att få veta mer eller boka ett första samtal.