OM MIG

Jag är gestaltterapeut och organisationskonsult med yrkesbakgrund från både näringslivet och psykiatrin.

Som terapeut intresserar jag mig särskilt för frågor relaterade till stress, livskris samt anknytnings-, relations- och familjeproblematik. Jag är genom min vidareutbildning i Somatic Experiencing specialiserad inom kroppsorienterad stress- och traumabearbetning. Här kan du läsa mer om mig som samtalspartner.

Som organisationskonsult jobbar jag med relationer och ledarskapsfrågor på alla nivåer, inklusive chefshandledning, stresshantering, konflikthantering och grupputveckling. Jag faciliterar också möten och workshops samt håller kurser och utbildningar. Här kan du läsa mer om mitt arbetssätt.

Bakgrund
Jag är från början civilekonom inriktad på organisation och ledarskap, med många års erfarenhet som projektledare, verksamhetsutvecklare och konsult i olika branscher, även internationellt. Intresset för människor, kommunikation och det mellanmänskliga samspelet (och vad som händer när det brister) ledde vidare till organisationspsykologi, gestaltmetodik och gestaltterapi.

I samband med terapeututbildningen jobbade jag några år som skötare inom allmän- och akutpsykiatrin. Parallellt med min egen verksamhet var jag under åren 2008-2013 studierektor på Gestaltakademin i Skandinavien

Formell utbildning
- Somatic Experiencing Practitioner, SEP
- Dipl. Professionell Coach, ICF
- MSc Gestaltpsykoterapi
- Dipl. Gestaltterapeut
- Gestaltmetodik i Organisation, 20 p
- Sociologi, Psykologi, Org.psykologi, 40 p
- Civilekonom (org. och ledarskap), 140 p


Medlemskap
Sveriges Aukt. Gestaltterapeuter
Somatic Experiencingföreningen Sverige