TERAPI & SAMTAL

Det finns många olika anledningar till varför man väljer att söka sig till en terapeut. Ofta handlar det om att man vill må bättre eller att man tycker att man kört fast och vill få nya perspektiv för att komma vidare i livet. 

För många kan det också vara ett naturligt led i den personliga utvecklingen, ett sätt att utforska sig själv och hur man samspelar med omgivningen.

En del av dem som kommer till mig har tydligt formulerade behov, andra känner mest att livet "skaver" utan att riktigt veta vad det handlar om. Du behöver inte veta. Jag möter dig där du är och så utforskar vi tillsammans hur vi kan gå vidare.

Samtalen har oftast någon (eller en blandning) av nedanstående inriktningar:
- Gestaltterapi
- Somatic Experiencing/Traumaterapi
- Stresshantering
- Stödsamtal 

Jag som terapeut och samtalspartner
Jag har min grund i gestaltterapin och mitt förhållningssätt präglas av helhetssyn, upplevelsebaserat utforskande och trygga gränser tillsammans med lyhördhet, acceptans och en genuin vilja att förstå din upplevelse. Min utgångspunkt är att alla känslor och beteenden - hur knepiga de än kan verka på ytan - är kloka och rationella på sitt sätt och går att förstå, bara man ser bakgrunden. 

I våra samtal finns jag med både som terapeut och medmänniska och anpassar mig till ditt tempo och dina behov. Beroende på situationen kan jag vara både stöttande och utmanande. Vi arbetar med det utforskande samtalet som bas, med stor nyfikenhet på vad som gömmer sig bakom orden. För att nå det som finns på djupare nivåer riktar vi på olika vis uppmärksamheten mot kroppsförnimmelser och rörelser liksom känslor, bilder och tankar.

När det passar lyfter jag in olika teorier och modeller för att ge en referensram, visa hur vi människor fungerar och ge dig möjlighet att förstå dig själv ännu bättre. 

Hör av dig för att få veta mer eller boka ett första samtal.