Somatic Experiencing/Traumaterapi

Varsam och effektiv bearbetning

Ett högaktiverat och instabilt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit med om akut stressande händelser, s k trauman.

Det kan handla om konkreta händelser som t ex en bilolycka, överfall eller jordbävning men också om längre påfrestande perioder i livet som t ex svår sjukdom, mobbning, skilsmässa eller en otrygg barndom.

För att komma ur det högaktiverade läget behöver nervsystemet lugnas och förstå att faran är över. Somatic Experiencing är en terapiform som har utvecklats för just detta. Den stöttar nervsystemets förmåga till självreglering och löser varsamt upp den blockerade stressen, vilket ökar känslan av trygghet och får de psykiska och fysiska symptomen att klinga av.

Läs mer om Somatic Experiencing (öppnas i nytt fönster).Vad är ett "trauma"?
Att utsättas för högre stress än vårt nervsystem egentligen klarar av kan resultera i att nervsystemets förmåga till självreglering sätts ur balans. Man kan likna det vid att hjärnans larmknapp fastnar i "PÅ" vilket leder till att stressen stannar kvar på en hög nivå, uppdämd i nervsystemet och kroppen. 

Obalansen i nervsystemet och symptomen det ger är det som är själva innebörden av att vara traumatiserad och den höga stressnivån gör att man ständigt befinner sig i (eller väldigt lätt triggas till) någon av kroppens tre överlevnadsstrategier: kamp, flykt eller frys/"spela död". 

Ett högaktiverat nervsystem kan ge många olika psykiska och fysiska symptom som påverkar relationer och livskvalitet mycket negativt. 

Olika symptom på ett högaktiverat nervsystem
- ångest, oro, sömnsvårigheter
- rastlöshet, koncentrationssvårigheter
- tunnelseende, aggressivitet, raseri
- svårt att tänka klart, känna sig ”dum i huvudet”
- tendens att isolera sig, svårt att känna empati
- magsmärtor, matsmältningsproblem, IBS
- kroniska spänningar och smärta, huvudvärk
- överdriven vaksamhet, överkänslighet mot stress, ljud/ljus
- obehag vid beröring, bristande sexlust 
- känsla av att ständigt "ligga på gränsen"
- depression, apati
- dissociation, overklighetskänslor

Traumat sitter inte i historien, det sitter i kroppen!

Arbetssätt och resultat
Genom Somatic Experiencing får du en konkret förståelse för vad som händer i kroppen kopplat till den höga aktiveringen/stressen. I terapin ingår en del pedagogiska moment som förklarar hur stress och trauman stannar kvar i kroppen och skapar olika kroppsliga och psykologiska symptom, och genom själva arbetssättet lär du känna din kropps aktiveringssignaler och tränar upp dess inneboende förmåga till självreglering. Snart märker du hur du på egen hand kan lugna ner dig eller inte ens påverkas i situationer där du tidigare triggats.

I takt med att självregleringsförmågan stärks och tryggheten ökar kan vi närma oss det allra svåraste gradvis och försiktigt. Den aktivering som legat ”inlåst” i nervsystemet sedan den ursprungliga situationen tas om hand och släpps ut lite i taget, hela tiden med kontakt med det som är "tryggande". När stressnivån i kroppen sjunker klingar de psykosomatiska symptomen av samtidigt som stabiliteten, tåligheten och livskvaliteten ökar.  

Hur går det till?
I det första orienterande samtalet (som vanligen tar en timme) bildar jag mig en uppfattning om och hur jag kan hjälpa dig, och du känner efter om jag känns "rätt" för dig. Du berättar om din livssituation, dina förutsättningar och vad det är du vill jobba med i terapin. Jag berättar om arbetssättet och ramarna; du får förstås också gärna ställa alla möjliga och omöjliga frågor till mig, allt för att kunna känna efter om du får det förtroende för mig som är nödvändigt för att terapin ska vara fruktbar.

När vi överenskommit en fortsättning träffas vi sedan över en kortare eller längre period, vanligen 1-1,5 tim varje eller varannan vecka. Vi utvärderar och anpassar terapin löpande för att säkerställa att den är meningsfull och överensstämmer med dina behov. När det är dags att avsluta ägnar vi minst ett samtal till det, lite beroende på hur det känns och under hur lång tid vi har träffats.

Hör av dig för att få veta mer eller boka ett första samtal.