Stresshantering

För balans och hållbarhet

Går systemet på högvarv och du har svårt att slappna av? Kanske har du till och med fått sömnsvårigheter och en begynnande smärtproblematik? Då är det dags att säga stopp och fundera på vad det är du behöver ändra på. Och faktiskt göra det, innan utbrändheten är ett faktum.

Ett högaktiverat och instabilt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för alltför hög stress alltför länge. 

Högre stress än vad vi egentligen klarar av kan resultera i att reptilhjärnan, hjärnans larmknapp som varnar för faror, fastnar i "PÅ" och att stressen blir kvar på en hög nivå, uppdämd i nervsystemet och kroppen. Eftersom hjärnan tolkar stressen i sig som ett tecken på livsfara är man snart inne i en ond cirkel. Den höga stressnivån gör det svårt att slappna av, istället befinner man sig ständigt i (eller triggas väldigt lätt till) någon av kroppens tre överlevnadsstrategier: kamp, flykt eller i sista hand "spela död".

Utbrändhet är ett exempel på den sistnämnda. Det spelar ingen roll om du har sett stressen som "positiv". Är det för mycket så är det för mycket!

Olika symptom på ett högaktiverat nervsystem
Den höga stressnivån kan ge många olika psykiska och fysiska symptom som påverkar relationer och livskvalitet mycket negativt, t ex:
- ångest, oro, sömnsvårigheter
- rastlöshet, koncentrationssvårigheter
- tunnelseende, aggressivitet, raseri
- svårt att tänka klart, känna sig ”dum i huvudet”
- tendens att isolera sig, svårt att känna empati
- magsmärtor, matsmältningsproblem, IBS
- kroniska spänningar och smärta, huvudvärk
- överdriven vaksamhet, överkänslighet mot stress, ljud/ljus
- obehag vid beröring, bristande sexlust
- känsla av att ständigt "ligga på gränsen"
- depression, apati
- dissociation, overklighetskänslor

TIPS: Erbjudande från arbetsgivaren?

Stresshantering erbjuds ofta till anställda av arbetsgivaren.

Ofta avtalar man om en samtalsserie på totalt 8-10 tillfällen.

Arbetssätt och resultat
Genom Stresshantering får du hjälp bryta den onda cirkeln, träna upp din förmåga att lugna dig själv samt utveckla nya förhållningssätt som hjälper dig att förebygga stressöverslag i framtiden. 

Stresshantering bygger i hög grad på kroppskännedom, självreflektion, ökad medvetenhet och utveckling av nya förhållningssätt. Arbetet kan delas in i tre övergripande faser:

1) Lära känna din stress och din kropp
Genom att utforska din livssituation får vi en uppfattning om bakgrunden till din stress, vi identifierar vad som triggar din stress och vilka strategier du har för att hantera detta idag. Genom vissa pedagogiska moment får du en konkret förståelse för vad som händer i kroppen kopplat till den höga aktiveringen/stressen, och hur dina symptom hänger ihop med detta. Du får lära känna din stress och din kropp bättre, och hitta sätt att lugna ner dig i stunden.

2) Utveckla nya förhållningssätt
Genom att reflektera kring och bli mer medveten om dina värderingar, tolkningar och mönster får du stöd i att utveckla nya långsiktigt hållbara strategier och förhållningssätt. Ofta handlar det om att få en mer realistisk bild av dig själv och omgivningen, få ordning på dina prioriteringar, lära dig att sätta tydligare gränser, att våga säga nej, välja och välja bort.

3) Träna på och etablera nya förhållningssätt
I takt med att du blir mer medveten och hittar nya förhållningssätt kan du direkt omsätta detta i din vardag, på jobbet såväl som hemma. Du märker att du får mer energi, är mer i balans och kan fokusera på det som är viktigt, på riktigt. 

Hur går det till?
I det första orienterande samtalet bildar jag mig en uppfattning om hur jag kan hjälpa dig. Du berättar om din livssituation, dina förutsättningar och dina mål med det kommande arbetet. Jag berättar om arbetssättet och ramarna; du får förstås också gärna ställa alla möjliga och omöjliga frågor till mig, allt för att känna efter om du får det förtroende som är nödvändigt för ett bra och fungerande samarbete.

När vi överenskommit en fortsättning träffas vi sedan över en kortare eller längre period, vanligen 1-1,5 tim 1-2 ggr/månad beroende på vad som passar dig och din situation.

Hör av dig för att få veta mer eller boka ett första samtal.