Stödsamtal

Ventil, reflektionsutrymme och perspektiv

Stödsamtal är en möjlighet att få prata fritt kring en fråga, ett behov eller ett problem. Ofta handlar det om att du behöver en ventil och ett reflektionsutrymme under en jobbig period i livet.

Du kanske har det svårt i en relation på jobbet eller privat, har familjeproblem, går igenom en skilsmässa eller har förlorat någon närstående. Eller något annat.

Att få prata om det som tynger gör att du får det lite på distans, och det blir lättare att se och förhålla sig till det hela. När bilden klarnar blir också vägen framåt tydligare vilket ger energi och kraft att gå vidare. 

​Skillnaden mot terapi är att här går vi inte lika djupt, det handlar mer om att få reflektera och prata av sig, få nya perspektiv i en pressad situation. Vid behov kan du också få rådgivning.

TIPS: Erbjudande från arbetsgivaren?

Arbetsgivare ger ofta sina anställda stödsamtal när det kan behövas för att orka med vardagen
.

Hur går det till?
I det första och inledande samtalet (som vanligen tar en timme) bildar jag mig en första uppfattning om och hur jag kan hjälpa dig. Du får berätta om din livssituation och dina förutsättningar, du får också gärna ställa frågor till mig och känna efter om du får det förtroende för mig som behövs.

När vi överenskommit en fortsättning träffas vi sedan över en kortare eller längre period, vanligen 1-1,5 tim varje eller varannan vecka. Ofta kan det räcka med ganska få samtal under en kortare period för att få tillräckligt stöd i den egna processen.

Hör av dig för att få veta mer eller boka ett första samtal.