Reflektionsgrupp för ledare

Ventil, erfarenhetsutbyte och nätverk

En reflektionsgrupp ger ledare och chefer i företaget utrymme att pusta ut, utbyta erfarenheter och få nya perspektiv på aktuella vardagliga frågor såväl som svårhanterliga situationer och ledarskapsrelaterade utmaningar. Genom gruppen stärker deltagarna också sitt nätverk inom organisationen. 

Vilka frågor man jobbar med väljer gruppen själv från gång till gång. Tanken är att varje samtal ska fokusera på det ämne som för stunden har högst prioritet och skapar mest energi.

Exempel på frågeställningar kan vara:
- Reflektioner kring det egna ledarskapet
- Stämma av sådant som pågår i organisationen, förtydliga behov och möjligheter
- Hur skapa förståelse och motivation för de förändringar som är på gång?
- Hur öka min grupps engagemang och effektivitet?
- Hur balansera det operativa och strategiska ledarskapet?
- Aktuella frågor kopplade till verksamhetsåret 

Min roll är att stötta samtalet, reflektionerna och grupprocessen så att träffarna blir meningsfulla och givande. Jag säkerställer också att alla i gruppen är delaktiga och engagerade. Vid behov kan jag bidra med förtydligande teorier och modeller. 

I takt med att deltagarna lär känna varandra bättre kommer de kunna stötta varandra även mellan gruppträffarna.

Hör av dig för att få veta mer!