Möten och workshops

Facilitering och processledning

Att genomföra en workshop kan vara ett sätt att lyfta och utforska ett specifikt tema i gruppen, avdelningen eller organisationen.

Syftet kan vara t ex att medvetandegöra och inspirera i det dagliga arbetet, samla synpunkter och idéer inför ett beslut eller skapa en enande referensram som ett led i en längre förändringsprocess.

Några exempel på teman:
- Förankring av beslut, mål och visioner
- Verksamhetsplanering
- Analys av gruppens klimat
- Förbättrade relationer, ökad öppenhet och tillit
- Kommunikation, feedback och "jobbiga" samtal
- ”Lyfta på locket” efter en utmanande period
- Stresshantering

​Ni står för behoven, inriktningen och innehållet medan jag står för metodiken, ramarna och processledningen. 

En workshop kan genomföras över en eller flera hel- eller halvdagar, lite beroende på vad ni vill uppnå. Vi tar tillsammans fram ett upplägg som svarar mot era behov och förutsättningar. 

Hör av dig för att få veta mer!