Individuell chefshandledning

Du i relation till uppdraget, dig själv och andra

Här får du möjlighet att reflektera över dig själv som person och ledare kopplat till de frågor du brottas med i vardagen. Ökad medvetenhet och kunskap gör att du kan förhålla dig mer aktivt och stärka din förmåga att påverka resultatet i rätt riktning. 

Arbetet sker i form av utforskande samtal och upplevelsebaserade övningar där du får feedback, nya perspektiv och tillgång till nya sidor hos dig själv - samt teoretiska modeller att hänga upp det hela på. 

Samtalen kan ha karaktären av handledning, coaching och/eller rådgivning. Vi utformar tillsammans innehållet och det är alltid din process och dina behov som styr. 

Typiska teman
 • Få stöd i din roll och i ditt uppdrag
 • Få stöd i relationen till underställda, kollegor, överordnade
 • Förstå vad som pågår i din grupp och kunna stötta den att fungera bättre 
 • Förstå hur din bakgrund och tidigare erfarenheter påverkar dig i ledarrollen idag 
 • Förstå din stress, öka din förmåga till stress- och känsloreglering
 • Lära känna dina drivkrafter, kommunikationsmönster och beteenden
 • Öva upp din kommunikativa förmåga, träna inför svåra samtal
 • Hålla effektivare och meningsfulla möten, få inspiration till dialogskapande samtals- och mötesformer
 • ...

Praktiskt genomförande
Ibland kan behovet handla om insatser av mer "akut" karaktär, vi går då rakt in i att konkret arbeta med de frågor som du behöver komma vidare med just nu. 

Ett mer planerat, långsiktigt upplägg kan se ut som följer:
 1. Vi träffas för ett första orienterande samtal där du (eventuellt tillsammans med din chef) berättar om nuläget, ditt uppdrag och dina utmaningar.
 2. I nästa steg får du berätta mer om din bakgrund, din livssituation och din stress och hur du uppfattar att det påverkar dig i ledarrollen. Detta bildar bakgrund för de fortsatta samtalen, där fokus kan skifta lite beroende på hur din process ser ut och på vilka situationer och dilemman som dyker upp.*
 3. Vi träffas därefter 1,5 timme åt gången, ca en gång per månad (eller det som passar dig), löpande eller ett avgränsat antal gånger enligt ditt önskemål. Vi utvärderar löpande arbetet för att säkerställa att det upplevs meningsfullt och ger önskat resultat.
   
*) För att få ytterligare input till arbetet finns också möjlighet att t ex göra en 360-graders feedback med hjälp av Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) eller att jag sitter med som "fluga på väggen" i möten med din grupp. Jag kan då ge mer konkret feedback på ditt ledarskap och på vad jag uppfattar att gruppen behöver från dig för att fungera ännu bättre.

Hör av dig för att få veta mer eller boka ett första samtal.