Länkar

Gestaltterapi och personlig utveckling

Gestaltakademin i Skandinavien
Europas bredaste utbildningsprogram inom gestaltmetodik. Fyraåriga utbildningar till bl a Diplomerad Gestaltterapeut respektive Gestaltpraktiker i Organisation, ger också utbildningar i samtalsmetodik och bemötande samt kortare prova-på kurser och seminarier.

SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Yrkesförening som auktoriserar gestaltterapeuter och därigenom garanterar att dessa har en viss utbildning, innehar ansvarsförsäkring samt står under övervakning av ett etiskt råd. Här kan du hitta gestaltterapeuter i hela Sverige.
 

Somatic Experiencing (SE): kroppsorienterad stress- och traumaterapi

Somatic Experiencingföreningen Sverige
Intresseförening för professionella som är Somatic Experiencing Practioners (SEP). Föreningens syfte är att sprida kunskap om Somatic Experiencing i Sverige.

Somatic Experiencing® institutet Sverige
Anordnar SE-utbildningar i Sverige.

Somatic Experiencing® Trauma Institute (SETI)
Traumahealing.com – den största webbplatsen om SE.

Gestaltmetodik i organisation

Gestaltakademin i Skandinavien
Europas bredaste utbildningsprogram inom gestaltmetodik. Utbildningar till bl a Diplomerad Gestaltterapeut respektive Gestaltpraktiker i Organisation, dessutom olika kommunikations- och förändringsledarutbildningar samt kortare prova-på kurser och seminarier.

SSE Executive Education (Handelshögskolan i Stockholm)
Ledarskapsutbildningen "Ledarskap genom Personlig Utveckling" baseras på gestaltmetodiken. Programmet utgår från ditt personliga ledarskap och hur du påverkas av, och själv påverkar, människor och strukturer. Genom ökad självinsikt blir du en mer medveten ledare som bidrar till motivation och utveckling för både dina medarbetare och din organisation.