Länkar

Somatic Experiencing (SE): kroppsorienterad stress- och traumaterapi

Somatic Experiencingföreningen Sverige
Intresseförening för professionella som är Somatic Experiencing Practioners (SEP). Föreningens syfte är att sprida kunskap om Somatic Experiencing i Sverige.

Somatic Experiencing® institutet Sverige
Anordnar SE-utbildningar i Sverige.

Gestaltterapi och organisationsutveckling

Gestaltakademin i Skandinavien
Europas bredaste utbildningsprogram inom gestaltmetodik. Fyraåriga utbildningar till bl a Diplomerad Gestaltterapeut respektive Gestaltpraktiker i Organisation, ger också utbildningar i samtalsmetodik och bemötande samt kortare prova-på kurser och seminarier.

SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Yrkesförening som auktoriserar gestaltterapeuter och därigenom garanterar att dessa har en viss utbildning, innehar ansvarsförsäkring samt står under övervakning av ett etiskt råd. Här kan du hitta gestaltterapeuter i hela Sverige.