De flesta av oss kommer förr eller senare till en punkt där vi börjar fundera över oss själva, våra relationer och hur vi lever våra liv, privat eller yrkesmässigt. Läs mer...

Som ledare är det din viktigaste uppgift att tillvarata människors lust att samarbeta, prestera och ta ansvar. Effektivt ledarskap handlar i grunden om människor, relationer och kommunikation. Läs mer...

Start 7 feb 2018
Sista anmälningsdag 1 december